Energetab 2016 SicherheitsExpo 2016 - podziękowanie PACKAGING INNOVATIONS 2016 - dziękujemy Stawiska 2015 Firma z zasadami Banner Lider Bezpieczeństwa Banner Plastik Sil Dual

 

Silny & Salamon plombowanie - plomby gwarancyjne i plomby zabezpieczające do liczników, energetyczne, do gaśnic, zaworów, kontenerów itp. Oferujemy plomby metalowe, plastikowe, plastikowo - metalowo i naklejkowe oraz plombownice.